Фотогалерия

Бюджет 2019г.

Утвърден бюджет за 2019 година

Отчет на бюджета от 01.01.2019 до 31.03.2019 година
Отчет на бюджета от 01.01.2019 до 30.06.2019 година (априлмай / юни)

Отчет на бюджета, сметки за средства от ЕС от 01.01.2019 до 31.03.2019 година

Бюджет 2018г.

Утвърден бюджет за 2018 година

Отчет на бюджета от 01.01.2018 до 31.12.2018 година
Отчет на бюджета от 01.01.2018 до 30.09.2018 година
Отчет на бюджета от 01.01.2018 до 30.06.2018 година
Отчет на бюджета от 01.01.2018 до 31.03.2018 година

Бюджет 2017г.

Начален план за 2017 година
Утвърден бюджет към 30.09.2017 година

Отчет на бюджета от 01.01.2017 до 31.12.2017 година
Отчет на бюджета от 01.01.2017 до 30.09.2017 година

Отчет на бюджета от 01.01.2017 до 30.06.2017 година

Отчет на бюджета от 01.01.2017 до 31.03.2017 година
Бюджет за 2017г.

Бюджет 2016г.

Отчет на бюджета от 01.01.2016 до 31.12.2016 година
Отчет на бюджета от 01.01.2016 до 30.09.2016 година
Отчет на бюджета от 01.01.2016 до 30.06.2016 година
Отчет на бюджета от 01.01.2016 до 31.03.2016 година


Забавления