Фотогалерия

Извървяло още преди Освобождението близо половинвековен път на развитие – от килийното, полукилийното и светско обучение, образователното дело в с. Дълбоки бележи възходящ път на развитие.

През 1837/38 година големият родолюбец-възрожденец Райко Блъсков полага основите на дълбожкото светско училище. Първата сграда на училището била построена към църквата още през 1837г. от населението на с.Дълбоки. Тя била разширена през 1881г. и е служила до 1897г., когато се открило просторното и модерно за онова време училище (бивш дом за деца и юноши).

През 1938г. се открива нова сграда превръщаща прогимназиалното основно училище в ЕСПУ; на няколко пъти се откриват образователни курсове и вечерни училища за възрастните, наричани „селски университети”; няколко десетилетия в селото земеделското училище за възрастни дава професионални знания на жителите от региона. До 19,05,1968г. училището било без име. На тази дата се е провело юбелейното честване „130 години родно училище” и с указ 420 училището било наградено с орден „Кирил и Методий” – I-ва степен. В същия ден е обявено името на училището – “Иван Мирчев”, име на местния учител Иван Мирчев.

Директори на училището в хронологичен ред са:

1. Стоянчо Коларов;

2. Иван Мирчев;

3. Петко Кондев;

4. Атанас Мартинов;

5. Бойчо Вълков;

6. Златка Вълкова;

7. Тотка Хр. Пенчева;

8. Гергана Загорова.


Забавления